QuoVadis

Office a sklad - sídlo firmy

IČO: 36323781 IČ DPH: SK2020179425

Tel: 032/7446630

Email: quovadis@quovadistn.sk

Brnianska 2388, 911 05 Trenčín

 
 

klop Trenčín

Tel: 0905239506

Email: kloptn@quovadistn.sk

Legionárska 4, 911 01 Trenčín

klop Spišská Nová Ves

Tel: 0918800650

Email: bobkova@quovadistn.sk

Letná 70/77, 052 01 Spišská Nová ves

klop Dunajská Streda

Tel: 0905451350

Email: meriova@quovadistn.sk

Korzo Bélu Bartóka 14, 929 01 Dunajská Streda

klop Prešov - predajňa Soňa, 1.poschodie

Tel: 0905706615

Email: kloppo@quovadistn.sk

Hlavná 35, 080 01 Prešov

Náš tovar nájdete
OBUV WALLKLAND
(klop Košice)

Tel: 0905901400

Email: klopke@quovadistn.sk

Alžbetina 10, 040 01 Košice