Image

Kúpna zmluva Slovensko

Stiahnuť

Image

Kúpna zmluva Čechy 

Stiahnuť

Image

Cenník obuvi

Stiahnuť

Image

Cenník KG

Stiahnuť

Spôsob vybavovania reklamácií

      Konečný spotrebiteľ musí obuv reklamovať v predajni, v ktorej bola obuv zakúpená. Predajca rozhodne či reklamáciu zašle na posúdenie k dodávateľovi alebo reklamáciu posúdi on. Ak konečný spotrebiteľ žiada poslať reklamáciu dodávateľovi, predajca nemusí spotrebiteľovi vyhovieť. Pri zasielaní obuvi dodávateľovi je spôsob a postup vybavenia reklamácie nasledovný : pred odoslaním obuvi k reklamácii na naše reklamačné oddelenie skontrolujte, či:

·  tovar bol zakúpený vo Vašej predajni

·  doklad o kúpe

·  obuv v záručnej dobe

·  tovar očistený

Predajca zasiela na naše reklamačné oddelenie reklamácie spotrebiteľské alebo skladové.

Spotrebiteľské reklamácie:

      t.j. reklamácia uplatnená zákazníkom na vadu, ktorá vznikla počas používania obuvi v záručnej dobe, môže sa jednať o vadu odstrániteľnú (obuv je možné opraviť) napr. odlepená podošva. K reklamácii požadujeme:

·  reklamačný lístok v dvoch vyhotoveniach

·  očistenú obuv a zaslať na adresu :

  QUO VADIS s.r.o., Brnianska 2388, 911 05 Trenčín

Neodstrániteľné chyby 

Za chyby neodstrániteľné považujeme tie chyby, ktorých odstránenie opravou nie je možné, napr. prasknutý materiál. Všeobecne sa tieto chyby riešia takto:

·  na reklamačné lístky a rekapituláciu je nutné vyplniť všetky náležitosti (ak nebudú doplnené všetky dôležité údaje, tovar bude vrátený späť nevybavený).

·  Tovar odošlite na našu adresu spolu s dokladmi (ak je odosielaných viacej kartónov, doklad vložte ku každému kartónu zvlášť, reklamačné lístky musia byť pri každom páre).Doložte zoznam kódu chýb.

·  Na základe preskúmania a posúdenia tovaru reklamačnom oddeleným dodávateľa bude vystavený dobropis ktorý sa odošle späť reklamujúcej predajni. Nasledovne dôjde k finančnému vyrovnaniu dobropisov na účet reklamujúceho obchodného partnera, pokiaľ tomu nebránia iné prekážky.

Pozor: Reklamačný lístok slúži k popisu chýb a identifikácii obuvi. Rekapitulácia reklamácií slúži k zúčtovaniu finančných nárokov medzi oboma stranami. Na tieto doklady uvádzajte okrem maloobchodnej ceny aj cenu nákupnú.

Skladové reklamácie:

      ak ide o chyby zistené ešte pred predajom zákazníkovi, tovar je nutné zabaliť a odoslať späťdodávateľovi s príslušnými dokladmi. Vo všetkých prípadoch platí:

·  reklamačný lístok priložiť v dvoch vyhotoveniach ku každému páru,

·  rekapituláciu priložiť v dvoch vyhotoveniach ku kartónu.