rady

Zásady správneho používania obuvi

  Obuv používajte len na účel na ktorý je určená.
 • SPOLOČENSKÁ OBUV
 • je určená na slávnostné príležitosti a nehodí sa k dlhšej chôdzi, lebo je veľmi citlivá na mokro a nerovný povrch.
 • REKREAČNÁ OBUV 
 • ( obuv na voľný čas ) patrí na chvíle oddychu a dovoleniek, k prechádzkam a športovorekreačným príležitostiam. Nie je určená k celodennému noseniu!
 • VYCHÁDZKOVÁ OBUV 
 • je určená k celodennému noseniu.
 • ŠPORTOVÁ OBUV 
 • je určená vždy pre konkrétnu skupinu športov. Športovú obuv používanú pre iný účel ako je určená, nemôže byť reklamovaná.
   
   

  Správne ošetrovanie a používanie jednotlivých druhov obuvi

   

 • 1.1 Obuv USŇOVÁ / kožená / - hladká
 • 1.2 Obuv USŇOVÁ - velúrová, nubuková
 • 1.3 Obuv USŇOVÁ - lakovaná
 • 1.4 Obuv POROMERICKÁ /koženková,.../
 • 1.5 Obuv TEXTILNÁ
 • 2 Správne obúvanie
 • 3 Reklamácie obuvi
 •  
  1.1. - po vyzutí obuv vyčistite od blata a prachu suchou alebo mierne navlhčenou handričkou. Po odstránení nečistôt naneste na zvršok tenkú vrstvu farebného alebo bezfarebného krému a obuv vyleštite. V prípade mechanického odretia lícovej vrstvy si obuv prestreknite krycou farbou príslušného odtieňa.
  1.2. - po vyzutí obuv zbavte prachu gumenou kefkou, brúsnou čistiacou kockou a pre oživenie farieb použite špeciálne farebné aj bezfarebné vodoodpudzujúce spreje. Usňová velúrová obuv nie je vhodná do daždivého počasia. Premočenú koženú obuv sušte postupne a v primeranej vzdialenosti od tepelného zdroja. Obuv je dobré vypchať papierom.
  1.3. - po vyzutí očistite obuv mierne navlhčenou handričkou a vyleštite. Obuv si vyžaduje mimoriadnu starostlivosť, nakoľko neznáša nízke teploty / pod bodom mrazu /. Obujte si ju 10 min pred odchodom aby mrazom neutrpela. Prenesie sa do nej teplota nohy a na mraze len pomaly vychladne. Zabránite tak tuhnutiu a praskaniu lakovej vrstvy.
  1.4. - je veľmi nenáročná na údržbu. Po vyzutí obuv vyčistite vodou s prídavkom saponátu a vysušte. Nikdy nie prudkým teplom! Poromerická obuv má tú výhodu, že i pri dlhšom používaní si stále udržuje svoj tvar.
  1.5. - sa nehodí do daždivého počasia. Obuv čistite jemnou kefkou. Diely z plastového materiálu pretrite vlhkou handričkou.
  2.   - pri obúvaní sa musí obuv rozšnurovať a použiť obúvacia lyžica. Inak dôjde k prelomeniu obuvi v pätnej časti. Obuv nikdy nevyzúvajte pristúpením päty, pretože dochádza k nadmernej námahe materiálu a častokrát až k odtrhnutiu podošvy. Zvoľte si správny druh, veľkosť, šírku a tvar obuvi! Obuv musí byť správne zašnurovaná. Zašnurovanie musí byť pevné a prevedené až k poslednej dierke. Inak dochádza k posúvaniu nohy a predratiu stielky. Obuv nenoste na boso! Reklamácie takto znehodnotenej obuvi nemôžu byť uznané!
  3.   - v prípade, že sa na obuvi prejaví chyba, je nutné obuv reklamovať okamžite a neodkladne, teda ihneď po jej zistení. / č 599 Obč. zákonník /. Obuv ďalej nepoužívať, aby bolo možné správne určiťpôvod chyby! V prípade, že nesplníte túto povinnosť, nebude možné uznať Vašu reklamáciu za opodstatnenú. Predávajúci zodpovedá len za chyby výrobného charakteru, v žiadnom prípade nie za chyby vzniknuté nadmerným opotrebovaním alebo nesprávnym použitým a ošetrením výrobku. Reklamačnú dobu nemožno zamiešať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, ktorá pri správnom používaní a ošetrovaní môže vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a intenzite jeho používania vydržať. Koncový spotrebiteľ reklamuje výrobok v tej predajni, v ktorej výrobok zakúpil Maloobchodný partner postupuje podľa návodu v dokumente Reklamácie - Spôsob vybavovania Ak ide o odstrániteľné chyby, tieto budú kupujúcemu bezplatne odstránené. Reklamačný lístok musí obsahovať: popis poškodenia ( ktorý polpár, v akom rozsahu ) činnosť ( pri ktorej poškodenie vzniklo ) dokladom o zakúpení Obuv musí byť riadne očistená a v originálnom balení. Poškodenia spôsobené nedodržaním uvedených zásad nemôžu byť predmetom reklamácie!

  PRAJEME VÁM POHODLNÚ CHÔDZU.